Impressum

NAKLADNIK:
Hrvatski športski muzej
Praška ulica 2, 10000 Zagreb
ZA NAKLADNIKA:
Danira Bilić, ravnateljica Hrvatskog športskog muzeja
AUTORI IZLOŽBE I TEKSTOVA:
Đurđica Bojanić, muzejska savjetnica
Martina Vargek, kustosica
GRAFIČKO OBLIKOVANJE:
CCN-images
PRIJEVOD NA ENGLESKI JEZIK:
Andrej Krbec
REALIZACIJU IZLOŽBE FINANCIJSKI SU POMOGLI:
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Janaf d.d.